หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 11,563 กล่องในช่วงเปิดภาครเรียนที่ 1 /2563 (สถานการณ์ช่วงโควิด 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2563 ]ซื้อรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏืบัติราชการที่ไม่เข้าฯ(ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ) อุปกรณ์จราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ สุวรรณพุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม จำนวน 1 สายทาง ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาตามโครงการย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาด 3,000 ลิตร) หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำสายคลองห้วยคต - วังหมัน หมู่ทีี 1 (บริเวณศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานหิน) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724