หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด 6.00x2.50 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย,ป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน 9 ป้าย ตามโครงการประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่องรสจืด จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 6,888 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์ไฟป่า จำนวน 4 รายการ (ตามงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็งและถุงขยะสีดำจำนวน 3 รายการตามโครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 25666 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพร้อมตีโครงไม้ขนาด1X3 เมตร จำนวน 1 ป้าย และป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยงอันตรายพร้อมตีโครงไม้และขาตั้งขนาด 1.2x1.2 เมตร จำนวน 10 ป้าย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคาประกวดราคาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน จำนวน 3 เดือน เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลองห้วยคต-วังหมัน ถึงป่าสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 1 บ้านสะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงฟื้นฟูถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสีฟัน หมู่ที่ 3 -บ้านหนองกะทะ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร และลงลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 900 เมตรหรือปริมาณงานไม่น้อนกว่าที่กองช่างกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงฟื้นฟูถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในแปลงเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านพุน้อย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กองช่างอบต.สะพานหินกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงฟื้นฟูถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านดงแขวนฆ้อง - สายหลังบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดงแขวนฆ้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร(หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่ากองช่างอบต.สะพานหินกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงฟื้นฟูถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตสายหมู่ที่ 7 ต.วังหมัน - บ้านนายทิ้ง หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กองช่างอบต.สะพานหินกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงฟื้นฟูถนนลูกรังเป็นถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านตาเนียง หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 - 3.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร และลงลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 750 เมตรหรือปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กองช่างอบต.สะพานหินกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.081-429-4790
 
โทร : 056-410-725
รับเรื่องร้องเรียน
CLICK
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ : 056-410-725 โทรสาร : 056-410-724
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 10,757,168 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10