หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ - นานายอ๊อด หมู่ที่ 2 บ้านหนองขามตำบลสะพานหิน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพท้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๑ ตารางเมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่ากองช่างอบต.สะพานหินกำหนด) ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่ากองช่างอบต.สะพานหิน กำหนด) ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฟิ้นฟูถนนสายวัดน้ำพุ - พุกลาง หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 233.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 932 ตารางเมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กองช่างอบต.สะพานหินกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาตามโครงการย้ายถังน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลสะพานหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายบ้านนายเสนาะ พลับจีน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทอง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 309.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 927 ตารางเมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่ากองช่างอบต.สะพานหินกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนบ้านผาแดง หมู่ที่ 5 บ้านพุน้อย ถนนเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณงนไม่น้อยกว่ากองช่างกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กฆ4861 อุทัยธาานี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาตามโครงการย้ายถังน้ำประปาหมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ ตำบลสะพานหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม นม ยูเอชที ขนาด 200ซีซีรสจืด จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 60 คน รวมระยะเวลา 107 วัน รวมนมกล่อง 6,420 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724