หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ - นานายอ๊อด หมู่ที่ 2 บ้านหนองขามตำบลสะพานหิน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพท้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๑ ตารางเมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่ากองช่างอบต.สะพานหินกำหนดwonglebC; ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่ากองช่างอบต.สะพานหิน กำหนดwonglebC; ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทอง จำนวน ๑ บ่อ ขุดลอกขยายปากสระกว้าง ๔๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ ลบ.ม. หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่าประมาณการที่กองช่างอบต.สะพานหินกำหนด ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91,น้ำมันดีเซล สำหรับฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าใช้สอยจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์ จำนวน 23 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724