หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.56022สายรอบป่าสาธารณะหมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหินกว้าง 6 เมตรยาว 1,400 เมตรหนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สาย [ 21 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการจิดอาสา อำเภหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ปรจำพุทธศักราช 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]ซื้อเปลีี่ยนยางนอกรถยนต์ทะเบียน กค 8945 ชัยนาท ขนาด 245/70R16 Brdgestone จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่ ทะเบียนรถ กข 2986 ชัยนาท จำนวน 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงการสืบสานลอยกระทง วิถีไทย ร่วมใจรักษ์ฯจำนวน 120 คนละ 50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาตามโครงการสืบสานลายกระทง วิถีไทยร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 6 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 7,833 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 21 วัน รวม 7,833 กล่องจำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-1800