หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาหลักหมู่ที่ 10 -บ้านพุน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานหินกว้าง 4 เมตรยาว 3,835 เมตรหนา0.15 เมตรองค์การบริหรส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นชน.ถ.56007 สายบ้านหนองกะทะหมู่ที่ 8-บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 10 ตำบลสะพานหิน (ตอนที่ 1) กว้าง 6 เมตรยาว 2,400 เมตร หนา0.05 เมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นชน.ถ.56007 สายบ้านหนองกะทะหมู่ที่ 8-บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 10 ตำบลสะพานหิน(ตอนที่ 2)กว้าง 6 เมตร ยาว2,400 เมตรหนา 0.05 เมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.56022สายรอบป่าสาธารณะหมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหินกว้าง 6 เมตรยาว 1,400 เมตรหนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบรยน กข 2986 ชัยนาท จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นชน.ถ.56007 สายบ้านหนองกะทะหมู่ที่ 8-บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 10 ตำบลสะพานหิน(ตอนที่ 2)กว้าง 6 เมตร ยาว2,400 เมตรหนา 0.05 เมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.56022สายรอบป่าสาธารณะหมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหินกว้าง 6 เมตรยาว 1,400 เมตรหนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม นม ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 9 วัน รวม 3,357 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซี ซี รสจืด ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 16,412 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-1800