หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ไร่พัฒนา   จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านหนองหิน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2563
อบต.สะพานหิน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ - นานายอ๊อด หมู่ที่ 2 บ้านหนองขามตำบลสะพานหิน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพท้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๑ ตารางเมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่ากองช่างอบต.สะพานหินกำหนด) ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2563
อบต.สะพานหิน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่ากองช่างอบต.สะพานหิน กำหนด) ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2563
อบต.ไร่พัฒนา   จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำประปากลุ่มบ้านนางชูศรี เถาเอี่ยม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
อบต.ไร่พัฒนา   ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother MEC-L2715DW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
อบต.ไร่พัฒนา   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
อบต.ไร่พัฒนา   จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9315 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
อบต.ไร่พัฒนา   จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าโคมถนนกลุ่มบ้านเขาแหลม หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
ทต.หางน้ำสาคร   จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมเสริมผิวจราจร บริเวณถนน คสล. สายหน้าประปาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (ชุมชนหางน้ำสาคร) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย. 2563
อบต.ไร่พัฒนา   ปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองมะขาม หมู่ 2 15 ก.ย. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 291
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724