หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 
   
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด กระบวนการและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำฯ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ด่วนที่สุด การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
แต่งตั้งอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ด่วนที่สุด การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอทางระบบออนไลน์ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ของ อบจ. เดือน มิ.ย.64 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
การประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงินฯ ของ อปท. [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
แนวทางปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 213
   
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.084-951-2199
 
โทร : 089-960-1800
รับเรื่องร้องเรียน
CLICK
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ : 056-410-725 โทรสาร : 056-410-724
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 6,600,859 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10