หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 


นายประสาร สมทรัพย์
ประธานสภาฯ
 


นายเอกรินทร์ สิงห์เปีย
รองประธานสภา


นายวิรัตน์ อุดมศรี
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายนิพล จบศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายเจต ช่างสกล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสิทธิชัย เสือคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางสาวนุชลี ทับกรุง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายไพศาล จีนเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายปรีชา สอนเถื่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางสาวสมพงษ์ หอมเนียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายจำรอง คมโสม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายเสวก คุ้มเขตต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724