หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 

การจักสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก  

ผ้าทอพื้นเมือง  
  
 

วัดถ้ำเขารังไก่

วัดหนองไม้แก่น
  
เริ่มนับ วันที่ 26 ม.ค. 2553
 
 
 
 
 
  การคมนาคมในตำบลมี 1 ทาง คือ ทางบกซึ่งมีเส้นทาง ดังนี้
 
ถนนลาดยาง จำนวน 7 สาย
 
ถนนคอนกรีต จำนวน 5 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 15 สาย
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำห้วยคต-วังหมัน(จากท้ายอ่างหนองกระทุ่ม ถึง ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์)
      หมู่ที่ 8,7,4,1,2,9
 
ลำห้วยส่งน้ำจากฝายโคกซาก- วังหมัน (จากฝายโคกซาก ถึง อ่างหนองกระทุ่ม)
      หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 7
 
ลำห้วยช่องลวก หมู่ที่ 4 , 1 ,9
 
อ่างหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น
 
อ่างน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ
 
อ่างหนองโพ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ
 
ฝายโคกซาก หมู่ที่ 8 บ้านหนองกะทะ และหมู่ที่ 10 บ้านเขาหลัก
 
ฝายหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น
 
ฝายตาแป้ว หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ
 
ฝายหินอ่อน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น
 
ฝายหลวง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองกะทะ
 
ฝายนายเสนาะ หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทอง
 
ฝายนายเด่น หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทอง
 
คลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 8, 3,1,2
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
สระน้ำ จำนวน 196 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 25 แห่ง
 
บ่อน้ำบาดาล จำนวน 27 แห่ง
 
ระบบประปาแบบผิวดิน จำนวน 1 แห่ง
 
ระบบประปาแบบบาดาล จำนวน 3 แห่ง
 
ระบบประปาบาดาล (ถังลูกบอลและหอถัง) จำนวน 10 แห่ง
 
 
 
  สภาพพื้นดินทางธรณีวิทยามีลักษณะเป็นที่ราบสูง สลับกับเนินเขาขนาดเล็กบางส่วน พื้นที่มีทรัพยากร ธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ ลูกรัง เป็นต้น
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724