หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายณฤธร อินทวงศ์
ปลัด อบต.สะพานหิน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุมณา สุวรรณไพลัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สะพานหิน


นางปิติพร สีมาทา
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


นางสาวมยุรี สร้อยระย้าแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมคิด เนียมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง