หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 


นายณฤธร อินทวงศ์
ปลัด อบต.สะพานหิน


นางสาวสุมณา สุวรรณไพลัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางปิติพร สีมาทา
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


นายมานพ วิทยารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายณัฐธนัน จิรทวีพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นางสาวจรรยารักษ์ จันทมาศ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางจิราวรรณ เกษมณี
ครู


นางสายฝน จบศรี
ครู


ว่าง
นักวิชาการศึกษา
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724