หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 

การจักสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก  

ผ้าทอพื้นเมือง  
  
 

วัดถ้ำเขารังไก่

วัดหนองไม้แก่น
  
เริ่มนับ วันที่ 26 ม.ค. 2553
 
 
 
 
 
 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,667 ครัวเรือน
 
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 15 ครัวเรือน
 
 
 
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 
โทรศัพท์สาธารณะ ดังนี้
 
ลำดับที่ เลขหมาย หมู่ที่   บ้าน
1 413451 2   หนองขาม
2 413246 1   โรงเรียนบ้านสะพานหิน
3 413221 1   สะพานหิน
4 413219 1   อบต.สะพานหิน
5 448613 8   หนองกะทะ
6 413450 1   สะพานหิน
7 448417 9   เด่นใหญ่
8 448416 9   เด่นใหญ่
9 448412 4   โพธิ์ทอง
10 448411 4   โพธิ์ทอง
11 448431 7   หนองไม้แก่น
12 413202 6   น้ำพุ
13 413436 6   น้ำพุ
14 413201 6   น้ำพุ
15 413435 6   น้ำพุ
16 413434 6   น้ำพุ
17 413433 6   น้ำพุ
18 413199 6   น้ำพุ
19 448425 10   เขาหลัก
20 448424 10   เขาหลัก
21 448619 5   พุน้อย
22 448618 6   น้ำพุ
23 413624 2   หนองขาม
 
 
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
 
 
 
 
รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน