หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
  “ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
   
 
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน  
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
  เยาวชนได้รับการศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
  ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตาม
ความต้องการของตลาด
  ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและ
นอกระบบ
  สนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านสังคม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
  ครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
  ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดปัญหาการเกิดโรคต่างๆ
กลยุทธ์
  สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและการบำบัดฟื้นฟู
  ส่งเสริมการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
  ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ตลอดจนการก่อสร้างต่างๆ ในสนามกีฬา
  สนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
  มีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและได้รับความสะดวก และแหล่งน้ำมีการพัฒนา
  ประชาชนนำความรู้ที่ได้มาดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ
  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มค่า
กลยุทธ์
  ส่งเสริมให้มีระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรกรรม
  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพและเพิ่มช่องทาง
การตลาด
  สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.081-429-4790
 
โทร : 056-410-725
รับเรื่องร้องเรียน
CLICK
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ : 056-410-725 โทรสาร : 056-410-724
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 12,312,460 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10